Preloader images
Preloader icon

Księgi rachunkowe

 • opracowanie projektu zakładowego planu kont
 • przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) import lub eksport usług, transakcje trójstronne
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
 • przygotowanie wniosków i deklaracji do PFRON
 • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

Rozliczenia na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami)
 • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11, PIT – 8B)
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • przygotowanie miesięcznych raportów rozliczeniowych i deklaracji do ZUS
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • przygotowanie deklaracji do PFRON
 • współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach z ZUS, US, PIP

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy tak szybko jak tylko się da