Preloader images
Preloader icon

Przedsiębiorco z Płocka i okolic, Twój dział kadrowo-płacowy generuje zbyt duże koszty? Chcesz zrezygnować z zatrudnienia własnego księgowego, ale oczekujesz usług księgowych świadczonych na najwyższym poziomie, będących źródłem rzetelnych informacji i podstawą trafionych decyzji? A może nie jesteś w pełni zadowolony z obecnej księgowości pod względem jakości i ceny?

Doświadczeni księgowi i kadrowi zawiązani z naszym biurem zapewnią Ci profesjonalną obsługę. Nasi klienci kupują u nas nie tylko najwyższej jakości usługi księgowe, ale przede wszystkim spokój połączony ze stabilizację, wiedzę, szkolenia, rekomendacje biznesowe i wiele więcej.

Biuro i usługi rachunkowe

KSIĘGOWOŚĆ MAZOVIA PREMIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom swoich pracowników, może z pełną odpowiedzialnością zadeklarować:

 • Regularną obsługę rachunkowo-podatkową i ZUS w pełnym zakresie
 • Prowadzenie spraw płac zatrudnionych pracowników
 • Pełną reprezentację przed organami podatkowymi oraz przejęci ciężaru kontroli podatkowych i ZUS
 • Usługi dodatkowe w postaci obsługi m.in.: PFRON, opłat środowiskowych, sprawozdań GUS
 • Konferencje/szkolenia darmowe dla Naszych Klientów z tematów biznesowych oraz podatkowych.

Możemy pomóc szczególnie tym Przedsiębiorcom, którzy sami rozliczają swoją księgowość, ponieważ nie mają czasu na ciągłą aktualizację przepisów podatkowych oraz Firmom z wewnętrzną księgowością, dlatego że odpowiedzialność cały czas spoczywa na Właścicielach lub Członkach Zarządów.

Pełna księgowość

Oferujemy Naszym Klientom kompleksowe usługi z zakresu księgowości finansowej i zarządczej. Dzięki wdrożeniu rozwiązań opartych o nowoczesne systemy komputerowe optymalizujemy nasze działania.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • opracowanie projektu zakładowego planu kont
 • przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, takich jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) import lub eksport usług, transakcje trójstronne
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
 • przygotowanie wniosków i deklaracji do PFRON
 • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

Kadry i płace

Profesjonalni kadrowi KSIĘGOWOŚĆ MAZOVIA PREMIUM Sp. z o.o. oprócz naliczania wynagrodzeń czy sporządzania deklaracji do ZUS, odciążą Państwa we wszelkich innych obowiązkach związanych z zatrudnianiem pracowników.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11, PIT – 8B)
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • przygotowanie miesięcznych raportów rozliczeniowych i deklaracji do ZUS
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • przygotowanie deklaracji do PFRON
 • współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach z ZUS, US, PIP

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy tak szybko jak tylko się da